Eat Move Sleep Ril-Cup 2020 er avlyst!

Ranheim IL, avd fotball har besluttet å avlyse årets EMS Ril-Cup. Dette er et arrangement som vanligvis samler flere tusen spillere, trenere og publikummere på Ranheim stadion i løpet av to dager i september hvert år.

Med de restriksjoner som gjelder per i dag i tilknytning til Covid-19 blir det for utfordrende for oss å garantere for kvalitet i alle ledd.

Per i dag er smittekurven på nasjonalt nivå på veg oppover. Det er også verdt å merke seg at vår cup er lokalisert i en kommune med større oppadstigende smittetall. I perioden 7-11. august ble det i Trondheim avdekket 13 nye smittetilfeller. Dette gjør at vi per i dag er en av de kommunene i landet med flest nye smittetilfeller.

Vi mener derfor det blir riktig av oss å avlyse årets EMS Ril-Cup.

Til informasjon så blir selvfølglig alle innbetalinger refundert.

Vi ser fremover mot 2021 og håper at forholdene endrer seg slik at det kan bli forsvarlig å arrangere EMS Ril-Cup igjen.

Vi ønsker dere velkommen tilbake til oss ved en senere anledning!


Klasser: Jenter/Gutter født i 2008-2013 (7-12 årKlasser og spilldager:


J/G 7-11 år spiller enten lørdag 5. september eller søndag 6. september

J/G 12 år spiller begge dagene, innledende runder på lørdag og sluttspill på søndag


Spillformer:


3-erfotball (7 år)
5-erfotball (8-9 år)
7-erfotball (10-11 år)
9-erfotball (12 år)


Spilletid:


3-erfotball: 1 x 13 minutter (5 kamper per lag)
5-erfotball: 2 x 13 minutter (min. 3 kamper per lag)
7-erfotball: 2 x 13 minutter (min. 3 kamper per lag)
9-erfotball: 2 x 13 minutter (5 kamper per lag fordelt på innledende kamper lørdag og sluttspill på søndag)


Påmeldingsfrist:


Lørdag 15. august 2020


Påmeldingsavgifter:


Kr. 200 for 3-erlag+gebyr kr 9
Kr. 400 for 5-erlag+gebyr kr 17
Kr. 600 for 7-erlag+gebyr kr 25
Kr. 800 for 9-erlag+gebyr kr 33


Premiering:


Premie til alle spillere.


Kontaktinformasjon:


post@ranheimbreddefotball.no

Merk gjerne henvendelsen med "EMS Ril-Cup"


Spilleregler:


Turneringen spilles etter NFFs
Spilleregler og retningslinjer – barnefotball 6-12 år

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#Toppen

Sluttspill i 12-årsklassen basert på
jevnbyrdighet.

Kommentarer

Eat move sleep